empty water tunnel
tankar

Hur vet man när det är dags att dränera?

De flesta husägare är inte medvetna om sina dräneringssystem förrän det uppstår problem. Men det finns några tydliga tecken som kan tyda på att det är dags att se över din dränering: Fukt eller vattenskador i källaren eller på bottenvåningen. Om du upptäcker fuktproblem inomhus kan det vara en indikation på att dräneringen inte fungerar …

Continue Reading