empty water tunnel
tankar

Hur vet man när det är dags att dränera?

De flesta husägare är inte medvetna om sina dräneringssystem förrän det uppstår problem. Men det finns några tydliga tecken som kan tyda på att det är dags att se över din dränering:

  1. Fukt eller vattenskador i källaren eller på bottenvåningen. Om du upptäcker fuktproblem inomhus kan det vara en indikation på att dräneringen inte fungerar som den ska.
  2. Vattenansamlingar runt huset. Om du ser att vatten samlas upp runt husgrunden är det en tydlig varningssignal. Dräneringen klarar då inte av att leda bort vattnet effektivt.
  3. Sättningar eller sprickor i grunden. Om huset börjar sätta sig eller om det uppstår sprickor i grunden kan det vara ett tecken på att dräneringen är otillräcklig.
  4. Ökad fuktighet eller mögel. Om du märker att det blir mer fuktigt inomhus eller att mögel uppstår kan det bero på problem med dräneringen.

Om du upptäcker något av dessa tecken är det dags att låta en expert undersöka ditt hus och om det är dags för en dränering. Läs mer om husdränering i Malmö och Lund!

Hur går en dränering till?

En komplett husdränering består i huvudsak av flera viktiga steg. Först gräver man ut runt husets grund för att komma åt grunden och marken runt omkring. Schaktningen bör gå ner till en nivå som ligger under husets bottenplatta.

Längs med grunden installeras sedan perforerade dräneringsrör. Rören förses med ett geotextilmaterial som hindrar att jord och partiklar täpper igen hålen. Ovanpå dräneringsrören läggs ett lager av singel eller makadam, som fungerar som en uppsamlingsyta för vattnet innan det leds bort.

Dräneringsrören kopplas sedan till ett system som leder bort vattnet från huset, exempelvis till en dagvattenbrunn eller ut på tomten. Till sist fylls schaktet igen med jord eller annan lämplig fyllning. När hela systemet är på plats leder dräneringen effektivt bort vatten från husets grund och förhindrar fuktrelaterade problem.

Varför är det så viktigt att dränera?

En välfungerande dränering runt ett hus är avgörande för att skydda byggnaden från fuktskador, stabilitetsförlust och andra problem. Genom att leda bort vatten från grundkonstruktionen förhindrar man att fukt och vatten tränger in i huset och skapar problem på byggnaden.

En dränering sänker också grundvattennivån runt huset, vilket är viktigt för husets stabilitet. Om grundvattnet står för högt kan det orsaka sättningar och sprickor i grunden. En effektiv dränering ser till att huset står stadigt.

Att investera i en ordentlig husdränering är därför en lönsam åtgärd på lång sikt. Det förebygger framtida kostsamma reparationer och säkerställer att huset förblir torrt, stabilt och i gott skick i många år framöver.